Centru de zi Dumbrăveni

centru de yi dumbraveni diakoniewerk

A.C.C.E.S.

Asistenta. Consiliere. Colaborare. Educatie. Sprijin

Centru de zi pentru copiii din familii cu risc de marginalizare socială – Dumbrăveni

Prin implentarea Centrului de Zi „A.C.C.E.S. Asistenţă. Consiliere. Colaborare. Educaţie. Sprijin.” se urmăreşte accesul la educaţie a copiilor cu risc de abandon şcolar prin stimularea individuală a compenteţelor şcolare şi crearea unui mediu de învăţare non-formală. În afara conținuturilor clasice, se va pune accentul pe cunoștințe de ordin socio-cultural și social (valori, „etichete”, reguli de urmat în comunitate), pentru a-i sprijini pe copii și tineri în deprinderea unei relaționări corecte cu alte persoane din comunitate în viața cotidiană și pentru parcursul lor profesional de mai târziu.

Din grupul țintă principal fac parte copii și tineri din familii cu risc de marginalizare socială cu vârsta cuprinsă între 6 și 15 ani. Totodată se urmăreşte o componență eterogenă în ce privește etniile cu scopul de a îndepărta preconcepțiile încă de la o vârstă fragedă. Pentru a satisface însă nevoia cu privire la procentajul ridicat al populației de etnie romă în relație cu totalul populației din Dumbrăveni, un număr mare al locurilor din centrul de zi este pus la dispoziție copiilor provenind din familii de etnie romă. Indirect și părinții și familiile copiilor beneficiază de serviciile oferite prin ajutorul direct primit prin supravegherea copiilor, inclusiv punerea la dispoziție a hranei, și pe de altă parte prin educație și asistență în acest sens.

Centrul de zi are un program de luni – vineri după orele de curs din şcoală de la ora 12:00 – 17:00.

Centrul de Zi este finanţat prin Diakoniewerk Salzburg, landul şi autorităţiile locale Salzburg şi Salzburger Nachrichten având ca parteneri Crucea Roşie Austria, Caritas Salzburg şi Fundaţia Sf. Petru.

Donaţii şi sponsorizări pentru masa caldă a copiilor şi materiale didactice pentru şcoală şi în centru sau sprijin pentru familie cu pachete de alimente sau haine sunt tot timpul binevenite. Cu ajutorul şi sprijinul dvs. asigurăm o educaţie şi un viitor mai bun acestor copii din Dumbrăveni.

Proiect realizat cu sprijinul:

image001

image002