Centru Ocupational pentru Persoane cu Dizabilitati Sebes

centru de consiliere sociala diakoniewerk sebes

Informare, îndrumare şi sprijin

In anul 2011 cu sprijinul Parohiei Evanghelice C.A. Sebeş şi a autorităţiilor locale am deschis un punct de lucru la Sebeş, jud. Alba. Prin serviciu de consiliere socială şi îngrijire la domiciliu se oferă informare, îndrumare şi sprjin persoanelor aflate în situaţii de dificultate din cauza dizabilităţi, boli cronice sau a veniturilor reduse.

Ce oferim?

 • Consiliere şi îndrumare socială;
 • Îngrijire medicală la domiciliu;
 • Asistenţă şi sprijin, cu scopul încurajării unei vieţi independente şi autonome (sprijin pentru achiziţionarea de medicamente, pachete cu alimente, ajutor de urgenţă, etc.)
 • Disponibilitatea de a împrumuta echipamente ajutătoare (scaune cu rotile, cârje, cadre, etc.)
 • Consiliere şi sprijin pentru accesul pe piaţa forţei de muncă.

Ne adresăm:

 • Persoanelor vârstnice cu deficienţe multiple, boli cronice şi dizabilitate;
 • Familiilor persoanelor cu dizabilităţi;
 • Persoanelor vârstnice dependete de îngrijire medicală;
 • Persoanelor aflate în situaţii de risc de sărăcie (familii monoparentale, familii cu mulţi copii, etc.)

centrul ocupational pentru persoane cu dizabilitati sebes

 

In anul 2012 prin buna colaborare cu autorităţile locale am reuşit a deschide un centru de zi cu o capacitate de 10 locuri pentru persoane cu dizabilităţi din municipiul Sebeş. jud. Alba. Nevoia pentru servicii sociale de terapie ocupaţională ne-a fost sesizată prin serviciul de îngrijire la domiciliu şi prin centrul de consiliere socială.

Muncă are un rol important în viaţa fiecăruia

Domeniul de activiate constă în confecţionare de obiecte mici, decorative din lemn. Astfel persoanele cu dizabilităţi au posibilitatea de a-şi dezvolta compentenţe noi şi de a contribui prin creativitatea proprie la crearea de noi produse.

Totodată prin activităţi de timp liber cum ar fi muzică şi excursii se urmăreşte dezvoltarea competenţelor sociale, creşterea stimei de sine şi integrarea în societate. Obiectivul principal al serviciilor oferite este de a crea un mediu plăcut în care fiecare să se simtă util şi preţios, cu talentele proprii.

centru de zi diakoniewerk sebes

Din iulie 2015 Asociaţia Diakoniewerk International a deschis un nou serviciu sociale oferind prin Centrul de Zi pentru copii cu risc de abandon şcolar:

 • Activităţi pedagogice şi de socializare;
 • Masă caldă;
 • Ajutor la teme şi orientare şcolară;
 • Consiliere şi sprijin pentru părinţi.
 • Misiune:
 • Prevenirea abandonului şcolar şi instituţionalizarea copilului;
 • Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente;
 • Beneficiari:

15 copii din ciclul de învăţământ primar şi părinţii (familiile) acestora.

 • Program:

Zilnic după orele de curs din şcoală de la ora 12:00 – 17:00.

Centrul de Zi este finanţat prin Diakonie Austria / Brot für die Welt, Landurile Austria Superioară şi Tirol. Donaţii şi sponsorizări pentru masa caldă a copiilor şi materiale didactice pentru şcoală şi în centru sau sprijin pentru familie cu pachete de alimente sau haine sunt tot timpul binevenite. Cu ajutorul şi sprijinul dvs. asigurăm o educaţie şi un viitor mai bun acestor copii din Sebeş.