Centru Ocupational pentru Persoane cu Dizabilitati Sibiu

centru de zi sibiu diakoniewerk

Centrul Ocupaţional pentru Persoane cu Dizabilităţi Sibiu :

Cu data de 9 iulie 2007 Centrul Ocupaţional şi-a început activitatea, având în acel moment un număr de 8 persoane beneficiare. Pentru a dispune de un loc de muncă adaptat şi amenajat după nevoile fiecăruia în primele luni, am realizat lucrări cu scopul de a crea confort în spaţiul de muncă: am pictat tablouri sau am confecţionat diferite decoruri pentru încăperile de lucru şi bucătărie, am plantat flori, am cusut perniţe pentru scaune sau perdele pentru ferestre, sau am realizat diverse lucruri pentru uzul propriu. După câteva luni am confecţionat produse spre vânzare, cum ar fi lumânări sau mici obiecte din lemn. A fost important să începem activitatea pas cu pas. Persoanele beneficiare au avut experienţa marginalizării, fiind mai mulţi ani aproape izolate în propriile cămine, fără a avea o ocupaţie utilă sau o zi structurată. Ei aveau nevoie de timpul propriu pentru a se adapta noii provocări şi noi trebuia să le acordăm, fiecăruia în parte, această şansă.

Eu merg la serviciu” – această propoziţie a devenit uzuală din iulie 2007, când 10 persoane cu dizabilităţi mintale şi multiple şi-au găsit o ocupaţie utilă şi necesară vieţii lor de zi cu zi. Într-un spaţiu în mijlocul centrului istoric al oraşului, asociaţia a reuşit să îşi îndeplinească obiectivul prinicipal al activităţii, prin deschiderea „Centrului Ocupaţional pentru Persoane cu Dizabilităţi – Sibiu”.

Centrul Ocupaţional pentru Persoane cu Dizabilitaţi este o unitate de asistenţă socială, care colaborează cu:

 • Consiliul Judeţean Sibiu,

 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu,

 • Primăria Municipiului Sibiu

 • Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu şi

 • Parohia Evanghelică C.A. Sibiu,

având ca misiune pedagogică şi strategică îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora, aflate în dificultate, şi se orientează spre a oferi servicii specifice bazate pe experienţe profesionale şi teoretice calitative.

De-a lungul anilor, activităţile centrului s-au orientat spre a asigura persoanelor beneficiare o integrare în viaţa socială a comunităţii, prin furnizarea de servicii de consiliere, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, suport şi acompaniament. Astfel Centrul Ocupaţional a ajuns în scurt timp să-şi ofere serviciile unui număr de 18 persoane cu dizabilităţi, având o listă de aşteptare de alte 10 persoane.

Principiile muncii pedagogice sunt:

Muncă şi ocupaţie

Prin oferta ocupaţională se presupune realizarea unor activităţi de ergoterapie şi terapie ocupaţională, în care persoanele cu dizabilităţi mintale şi multiple pot participa activ la viaţa cotidiană. Munca şi „a merge la serviciu” au un rol important şi pentru persoanele cu dizabilităţi mintale, deoarece conferă zilei lor o structură, atât de necesară şi utilă. În directă legătură cu aceasta sunt învăţarea unor acţiuni simple şi complexe, contactele sociale, recunoaşterea şi identitatea rolului propriu.

Participaţie şi sprijin

Participarea la viaţa cotidiană a societăţii se referă la posibilitatea fiecăruia de a percepe diferit rolurile trăite şi contactele sociale. Noi dorim, ca prin această ofertă persoanele cu dizabilităţi să se bucure de posibilităţile oferite de o ocupaţie. Prin susţinere şi asistenţă pedagogică, ei vor fi susţinuţi în depăşirea sarcinilor cotidiene, ca şi în depăşirea nevoilor sociale şi emoţionale. Luarea de decizii şi răspunderi proprii, trebuie să devină astfel posibil de realizat, pentru fiecare dintre ei.

Grup ţintă:

Grupul ţintă al ofertei ocupaţionale sunt persoane tinere şi/sau adulte cu dizabilităţi, cu vârsta de minim 18 ani, bărbaţi şi/sau femei, persoane cu o dizabilitate mintală, de la uşoară pană la severă şi/sau cu dizabilitate multiplă (de exemplu: dizabilitate senzorială şi mintală, autism), care nu pot fi integrate în câmpul muncii, sau pentru care această integrare nu poate fi decât parţială. Majoritatea beneficiarilor sunt persoane cu nevoi sociale şi emoţionale care necesită însoţire şi asistenţă parţială sau totală:

 • persoane, care locuiesc în familii, dar nu au nici un fel de ofertă ocupaţională.

 • absolvenţi ai şcolilor speciale sau profesionale, care după absolvirea acestora nu au şanse de-a fi integraţi în câmpul muncii.

 • persoane, care sunt protejate în centre şi nu au posibilitatea unei ocupaţii.

Beneficiari indirecţi ai centrului ocupaţional sunt familiile acestora şi alte persoane, care necesită informare şi consiliere în problematica persoanelor cu dizabilităţi.

Am observat că nu numai persoanele beneficiare ale centrului au nevoie de sprijin şi suport, ci şi părinţii şi aparţinătorii acestora căutau un ajutor profesionist. Din această nevoie am dezvoltat un grup de sprijin, care se întâlneşte o data pe lună. Într-un cadru şi o atmosferă deschisă li se oferă părinţilor posibilitatea de a discuta şi a schimba păreri despre problemele şi greutăţile întâmpinate în educarea, asistenţa şi îngrijirea copiilor lor, tineri sau adulţi cu dizabilităţi, de a reflecta asupra experienţelor şi trăirilor împreună cu aceştia sau pur şi simplu de a se descărca de griji.

Este important să susţinem persoanele cu dizabilităţi, dar şi părinţii sau aparţinătorii acestora prin consiliere şi asistenţă profesionistă. Acesta este un aspect esenţial al muncii noastre, astfel ajutorul acordat este pe deplin îndeplinit şi duce la reuşită.

Grupa integrativa - asociatia diakoniewerk Sibiu

 

A lucra acolo unde lucrează toţi” – Ofertă ocupaţională integrativă

Patru persoane cu dizabilităţi grave şi accentuate au şansa unui loc de muncă în cadrul colaborării Asociaţiei Diakoniewerk International cu Firma Transilvania Pack&Print (TPP)din Şura Mică, jud. Sibiu.

TPP a fost înfiinţată în anul 1998 şi este specializată în producerea ambalajelor de carton şi a etichetelor.

O multitudine de activităţi în producerea produselor din carton se execută manual, ca de exemplu ruperea din cofrage sau îndoirea, care pot fi cu uşurinţă făcute de persoane cu dizabilităţi mentale. Din acest motiv din discuţiile purtate între Centrul Ocupaţional pentru Persoane cu Dizabilităţi şi conducerea firmei s-a dezvoltat ideea de a integra în fabrică persoane beneficiare ale centrului. Directorul general al TPP, dl. Franz Rankl s-a arătat foarte deschis faţă de acest proiect şi a susţinut din plin impementarea acestuia în cadrul firmei.

Prin oferta ocupaţională integrativă avem în vedere o activitate orientată asupra abilităţilor şi capacităţilor persoanelor cu dizabilităţi, care să se desfăşorare într-un context „normal” de muncă, în afara măsurilor tradiţionale (centre de zi, centre de terapie ocupaţională, unităţi protejate, etc.). Grupul de 4 persoane cu dizabilităţi este îndrumat de un asistent social care pe lânga sarcina de a organiza procesul de muncă în ansamblul lui, constituie totodată puntea de legătură între persoanele cu dizabilităţi şi ceilalţi angajaţi. Astfel s-a reuşit cu uşurinţă integrarea acestora în cadrul firmei, depăşindu-se neînţelegerile şi tensiunile create în perioada de probă.

1. Numărul persoanelor cu dizabilități angajate în perioada 1 octombrie 2012- 30 septembrie 2014 (ultimii 2 ani), raportat la numărul total al angajaților.

Numărul total al persoanelor cu dizabilităţi angajate de-a lungul perioadei: 7 persoane.

Numărul total de angajati: 70 persoane.

2. Tipul de încadrare în grad de handicap (conform certificatului) al persoanelor cu dizabilități angajate în această perioadă: handicap accentuat şi grav cu îndemnizaţie de însoţitor;

3. Tipul de contract cu care au fost angajate persoanele cu dizabilități în această perioadă.

Persoanele sunt angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

4. Numărul adaptărilor / accesibilizărilor locului de muncă realizate în aceeași perioadă.

Persoanele cu dizabilităţi angajate nu au necesitat accesibilizarea spaţiilor cu rampe, s-au adaptat locuri de muncă la mese în general, într-un spațiu ferit de mașinile aflate în funcțiune pentru a nu pune în pericol sau a nu crea disconfort persoanelor care îşi desfăşoară activitate acolo.

Transportul este asigurat de firmă (de acasă la locul de muncă şi înapoi).

5. Tipul de muncă prestată de persoanele cu dizabilități angajate.

Activităţile desfăşurate de persoanele cu dizabilităţi în cadrul firmei se rezumă la următoarele domenii:

 • lipirea şi/sau dezlipirea cartonajelor sau a produselor din hârtie;

 • numărarea, sortarea, împachetarea produselor finite;

 • asamblarea, decuparea produselor din carton;

 • alte operaţiuni manuale.

6. Implicarea în proiecte legate de integrarea în muncă / problematica persoanelor cu dizabilități în aceeași perioadă.

Prin parteneriatul dintre TPP şi Diakoniewerk se urmăreşte crearea de şanse reale prin oferirea de activităţi de muncă adaptate persoanelor cu dizabilităţi pentru a promova şi a contribui la egalitatea de şanse şi o integrare adecvată în sociateate pentru acest grup. Prin integrarea persoanelor cu dizabilităţi în companie se stimulează competenţele sociale ale tuturor angajaţilor şi contribuie la îmbunătăţirea şi dezvoltarea societăţii civile. Activităţile desfăşurate cu acest scop au fost: petrecerea de Crăciun, sărbătorirea Zilei de 8 Martie, actiuni de teambuilding, etc.

Munca înseamnă mai mult decât căştig. Acest lucru este valabil şi pentru persoanele cu dizabilităţi mentale. Activitatea într-o întreprindere stimulează indepentenţa/ autonomia şi stima de sine şi duce la o participare activă în cadrul societăţii.

asociatia_diakoniewerk  
Seară de Întâlnire . Ofertă integrativa pentru persoane cu şi fără dizabilităţi .

 •  în fiecare joi de la ora 17:00 în Librăria – Cafenea  ” Erasmus ”  strada Mitropoliei nr.3.

„Seara de Întâlnire” este o ofertă  integrativă pentru persoane cu si fără dizabilităţi  şi dă posibilitatea de cunoaştere reciprocă  într-o ambianţă plăcutaă însoţitaă de mici programe distractive de petrecere a timpului liber prin a asculta muzică , prin joc sau pur şi simplu prin a sta de vorbă. Atmosfera deschisă şi prietenoasă a cafenelei dă  locului un sens de a fi în care normalitatea primeşte o noua importantă.